Bir insanın kişilik özelliklerinin %70 ila %80’inin okul öncesinde şekillendiği gerçeği artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu bilinçle yola çıkan İkinci Yuvamız, psiko- sosyal gelişime büyük bir önem vermekte, çocuklarımızın özgüvenlerini, kendilerine yeterlilik ve yaratıcılıklarını geliştirebilmek amacıyla tüm bireysel özellikleri tek tek göz önüne alınarak, aile ve okul arasında tam bir iş birliği sağlanarak, yapılan seminer ve veliyi eğitim konusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla hizmet vermektedir.

     Amacımız proje tabanlı eğitim (Project Approach) ve Çoklu Zeka Teorisi (Multiple Intelligence Theory) ile çocuklarımızın 8 farklı zekasının gelişimini sağlayacak fırsatları sunmak, hayata pozitif bakacak mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek, çocuklarda empati becerisinin alt yapısını oluşturmak ve kazandırmaktır.

     Çocuk gelişimi uzmanları tarafından ayrı ayrı 3-4-5-6 yaş düzeyine uygun olacak şekilde, yıllık planlanan; ancak, günlük ve haftalık izlenen eğitim programı, tüm sınıflarda aktif öğrenme tekniği ve çoklu zeka yaklaşımı çerçevesinde uygulanır.

     Bu yaklaşımlar kapsamında; çocuğun matematiksel zekasını desteklerken aynı zamanda anadilini düzgün kullanma veya sözel-dilsel zekaya yönelik çalışmalar gerçekleşir. Tüm bunları içerisinde barındıran ritm-müzik çalışması da uygulanmaktadır. Doğa çalışması ve kişiler arası zekaya yönelik aktiviteler de eğitim programımız içerisinde yer almaktadır. Böylece klasik uygulamaları aşan bir yaklaşımla, okul öncesi dönemde hedeflenen ve birey olma bilincini oluşturan , katkı sağlayan tüm aktiviteler birbiri içinde kullanılmaktadır.

 

     Okulumuz Çocukları' nın günlük planlanan aktiviteleri, çeşitli zeka alanlarına göre planlandığında her çocuğun maksimum katılımı ve etkin olması sağlanır. Çeşitli gezi etkinlikleriyle her çocuğun bireysel özelliklerine göre gelişimi sağlanır.